SOLIM projektas   

Projektas „Erdvinės ontologijos kalbos naudojimas modeliuojant multimedijos informaciją“ (angl. Spatial Ontology Language for multimedia Information Modeling – SOLIM) yra bendras Europos smulkiųjų ir vidutinių įmonių konsorciumo sumanymas. Vienas iš projekto tikslų – plėtojant ontologijos kalbas pagerinti šalių tarpusavio supratimą. Išplečiant esamas ontologijos kalbas ir automatinių loginių sprendimų pritaikymą, pridedant erdvės dimensiją, semantinės sistemos gali peržengti statinio pasaulio ribas ir įtraukti erdvės ir kaitos sąvokų. Svarbiausias šiame projekte yra tikrosios žodžių reikšmės semantinis modeliavimas. Tai gerina automatizuotų sistemų duomenų semantikos supratimą. Galimybė išvengti nesuderinamumo semantikos erdvėje duoda tiesioginę naudą bet kokioms sistemoms, naudojančioms ontologines žinias (tiesioginis pritaikymas gimtajai kalbai, vaizdų klasifikacija ir atkūrimas, informacinių sistemų sukūrimas, automatinės klaidų paieškos sistemos, klasifikacijos ir atvaizdo analizės sistemos).

Projektas vykdytas keturių įmonių. Projekto koordinatorė – Nyderlandų bendrovė „ZooRobotics“, partneriai:

  • Švedijos bendrovė „Picsearch“;
  • Turkijos bendrovė „AGMLab Information Technologies“;
  • Lietuvos bendrovė „Tilde informacinės technologijos“.

„Tilde IT“ užduotis šiame projekte buvo patvirtinti koncepciją pasitelkiant lietuvių-anglų mašininio vertimo sistemą naudojantis erdvinėmis ontologijomis.