MTpro projektas

Šiandien mašininis vertimas (toliau – MV) plačiai naudojamas siekiant suvokti teksto prasmę arba jo esmę. MV kokybė gerėja, tačiau ji vis dar yra nepakankamai aukšta, kad tiktų profesionaliems vertėjams. Pradinis MV naudojimo profesionalų vertimams įvertinimas rodo, kad MV gali pagerinti vertimo efektyvumą, tačiau taip pat atskleidžia daug sričių, kurias reikėtų tobulinti:

  • Dalies MV rezultatų kokybė yra aukšta, tačiau likę vertimai nėra tokie geri. Profesionaliems vertėjams tenka skirti nemažai laiko MV kokybei vertinti, siekiant atskirti gerus vertimus (arba tokius, kuriuos reikėtų šiek tiek modifikuoti) nuo blogų, kuriuos reikėtų gerokai pakeisti ar net visiškai perrašyti.
  • Dabartinės MV sistemos dažniausiai apdoroja nesudėtingus paprastuosius tekstus ir per daug neatsižvelgia į formatavimą ir panašius teksto tvarkymo aspektus. Šie formalūs teksto aspektai nėra labai svarbūs siekiantiems suvokti teksto prasmę, tačiau būtini profesionaliems vertėjams, dirbantiems su įvairiausių formatų dokumentais, kuriuose yra formatavimo, hipersaitų, skaičių, failų pavadinimų ir kitokių žymių. MV proceso metu visa ši informacija turi būti tvarkoma laikantis atitinkamų reikalavimų.
  • Kita su MV naudojimu profesionaliam vertimui susijusi problema – tinkamų terminų parinkimas. Profesionalų atliekamų vertimų terminijai keliami griežti reikalavimai, ypač verčiant techninius tekstus.

Siekdama išspręsti šias problemas „Tilde IT“ inicijavo projektą „Mašininio vertimo sistemos technologijų, skirtų vertimo profesionalams naudoti vidiniame ir išoriniame tinkle bei automatizuoto vertimo įrankiuose, kūrimas ir tobulinimas vykdant MTTP veiklas siekiant padidinti efektyvumą”. Projekto tikslas – sukurti geresnį profesionaliems vertėjams skirtą MV įrankį, padedantį įveikti pagrindinius sunkumus, su kuriais susiduria MV naudojantys profesionalūs vertėjai.

Planuojama, kad sukurtas įrankis:

  • atliks automatinį vertimo kokybės įvertinimą, o vertėjams kartu su MV rezultatais bus pateikiama informacija apie tekstui suteiktą MV kokybės įvertinimą;
  • apims MV sprendimus, skirtus formatavimo problemoms spręsti, ir užtikrins efektyvų MV integravimą į įvairius vertimo įrankius, darbo eigas bei procesus;
  • leis pritaikyti MV specializuotose srityse, integruojant papildomus kalbinius, leksikos ir terminų išteklius, įskaitant išorinių terminų išteklių, pvz., „eurotermbank.com“ arba TAUS (įvertinus technines galimybes, ir Lietuvos terminų banko), duomenų integravimą.
Daugiausia dėmesio projekto metu bus skiriama anglų-lietuvių kalbų MV paslaugos kokybei gerinti, tačiau bus stengiamasi kurti metodus, kuo mažiau priklausomus nuo konkrečios kalbos ir lengvai pritaikomus kitoms kalbų poroms. Projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.3-ŪM-02-K priemonės „Intelektas LT“ kvietimą Nr. 04.