„Bot Cloud“ projektas

Projektu numatoma pasinaudoti „Tildes“ patirtimi kuriant kalbos bei šnekos technologijas ir robotus (angl. virtual assistant arba bot, chat bots. Lietuviškai dar vadinami virtualiais asistentais) ir sukurti platformą, skirtą robotams kurti ir pritaikyti Baltijos šalių rinkos klientams. Projekto metu susitelksime į lietuvių kalbą, tačiau kalbų skaičių ateityje bus plečiamas. Po projekto planuojama dirbti ties Baltijos šalių regione paklausiomis kalbomis (latvių, estų, rusų, anglų), kurios bus finansuojamos nuosavomis lėšomis. Platforma apims pagrindines funkcijas, būtinas norint kurti robotus realiems verslo klientams Baltijos šalyse.

 

Projekto metu numatomos įgyvendinti veiklos:

A1. Natūraliosios kalbos supratimas

A2. Dialogo valdymo sistema

A3. Robotai su įgalintu balsu

A4. „Bot Cloud“ platformos prototipas

 

Siekiant komercializuoti „Bot Cloud“ visų pirma bus siekiama identifikuoti tiksliniai klientai: namų vartotojai, privačios įmonės bei valstybinės institucijos. Formuojama atskira „Bot Cloud“ rinkodaros strategija. Pažymėtina, kad dalis funkcijų bus integruotos į jau platinamus Tilde IT produktus. Komercializavimo galimybė unikali, kadangi šiuo metu pasaulyje nėra analogiško robotų platformos sprendimo, kuris suteiktų (1) Robotų pritaikymo paslaugą klientams, (2) Savarankišką robotų pritaikymo paslaugą, (3) Robotus su įgalintu balso funkcionalumu, ir (4) Natūraliosios kalbos supratimo paslauga.

 

Efektyvi komunikacija yra būtina norint sėkmingai vykdyti verslo veiklą. Įmonėms reikia bendrauti su savo klientais ir partneriais, taip pat užtikrinti efektyvią komunikaciją įmonės viduje. Tai yra didelis iššūkis, atsižvelgiant į komunikacijos mastą, įvairovę ir spartą.

Klientų elgesys sparčiai keičiasi dėl mobiliųjų įrenginių paplitimo ir socialinės medijos poveikio. Vis daugiau žmonių vietoj tradicinio bendravimo telefonu renkasi socialinės medijos kanalus ir tiesioginių pranešimų platformas. Jie nori būti greiti bei mobilūs ir nenori laukti atsakymo į savo klientų palaikymo ir pardavimo klausimus.

Naujausia pažanga dirbtinio intelekto technologijų srityje įgalina pažangius sprendimus, leidžiančius patenkinti šiuos didelio masto bendravimo poreikius. Robotai gali efektyviai padėti žmonėms bendrauti B2B ir B2C kontekste.

Įrodyta, kad robotai yra naudingi tipinėse bendravimo situacijose. Jie gali palaikyti dialogą su klientu ir pateikti atsakymus į tipinius klausimus.

Tačiau dabartinės AI technologijos robotams turi didelių trūkumų:

-              Robotus sunku įdiegti ir prižiūrėti, ypač vidutinio dydžio ir mažesnės įmonės neturi reikiamų išteklių ir žinių.

-              Pasaulinio masto tiekėjų teikiamos robotų technologijos apsiriboja tik anglų kalba ir keliomis didžiausiomis kalbomis.

-              Esami robotai yra netinkami interpretavimo ir bendravimo palengvinimo užduotims.

 

Potencialūs vartotojai yra įmonės bei valstybinės institucijos, kuriose vykdomos klientų palaikymo operacijos, pvz., bankai, gamintojai, internetinių paslaugų teikėjai, kelionių agentūros, ministerijos, tarnybos ir kt. Pagrindiniai pranašumai, kuriuos jiems suteiks naujasis produktas - išlaidų sumažinimas ir klientų palaikymo kokybės gerinimas, tiesioginio bendravimo su klientais įgalinimas pateikiant rinkodaros ir į pardavimą orientuotą informaciją.

 

 

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ kvietimą Nr. J05-LVPA-K-03.

 

Projekto išlaidų suma: 899 942,92 Eur

 

Finansavimo suma: 556 067,54 Eur

 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

 

 

Daugiau informacijos rasite čia.