ValdykMT projektas

Vystantis globalizacijai, tarptautiniams bendradarbiavimui, interneto aprėpties plėtrai, vis daugiau reikalingų informacinių resursų yra kita kalba ir jų išvertimas į lietuvių kalbą reikalauja gero užsienio kalbos žinojimo bei didelių specialistų / vertėjų resursų. Poreikis ir informacijos kiekiai užsienio kalbomis vis didėja ir juos išversti užtrunka vis daugiau laiko.

Daugiakalbio mašininio vertimo (MV) paslauga suteiks paprastą ir patogią prieigą prie skaitmeninės informacijos rusų, lenkų ir vokiečių kalbomis, nenaudojant jokios papildomos programinės įrangos. MV paslauga bus naudojama tobulinant e-valdžios paslaugų prieinamumą ir viešosios informacijos pasiekiamumą.

Potencialūs daugiakalbio mašininio vertimo paslaugos vartotojai  vyriausybinės institucijos ir jų klientai, ministrai, savivaldybės, valstybinės agentūros ir įmonės, atsakingos už gyventojams skirtos publikuotos informacijos parengimą. Šis sprendimas taip pat padės turistų, studentų iš užsienio ir kitoms gyventojų grupėms gauti prieigą prie informacijos, pavyzdžiui, apie vietinius teisės aktus, švietimo institucijas ir kt. Rusija, Vokietija ir Lenkija yra didžiausi Lietuvos importo ir eksporto partneriai, taigi MV paslauga bus tinkama ir verslo sektoriui.

Projekto rėmuose nagrinėjama kaip įmanoma pagerinti mašininio vertimo sistemos vertimo kokybę, tuo būdu suteikiant daug daugiau galimybių jos vartotojams. Ypač svarbu tai, kad mašininis vertimas būtų tikslus tam tikrose srityse, tokiose kaip teisė, verslas, informacinės technologijos. Tikslumo gerinimas konkrečioje srityje atveria gerokai didesnes galimybes vartotojams tiksliau suprasti verčiamą informaciją.

Projektas finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo VP2-1.3-ŪM-02-K priemonę „Intelektas LT“.